Dziękuję wszystkim świadczeniodawcom, którzy aktywnie pracowali
 
nad przygotowaniem debaty jak również wypracowaniem
 
postulatów na debatę 3 września 2019 roku. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia
 
na temat Postulatów na rzecz zmian realizacji świadczeń
 
w stacjonarnej opiece długoterminowej ZOL/ZPO
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
 
„OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO”
 
26-27 listopada 2019 roku
 
Hotel Novotel Warszawa Centrum
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
WOJEWODA PODKARPACKI EWA LENIART

ORAZ

KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ BOŻENA MAJCHROWICZ

ZAPRASZAJĄ

ŚWIADCZENIODAWCÓW
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

NA DEBATĘ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ

3 WRZEŚNIA 2019 r.

MIEJSCE DEBATY:
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE,
UL. GRUNWALDZKA 15, SALA KOLUMNOWA,
ROZPOCZĘCIE O GODZ. 12.00
 
TEMATEM BĘDZIE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA - STAN OBECNY
I PERSPEKTYWY ROZWOJU


UDZIAŁ W SPOTKANIU POTWIERDZILI:
-    PANI MINISTER JÓZEFA SZCZUREK ŻELAZKO
-    KONSULTANT KRAJOWA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ MARIOLA RYBKA
-    DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH W WARSZAWIE BEATA GUZAK
-    MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
-    DYREKCJA PODKARPACKIEGO NFZKONTAKT:
BOŻENA MAJCHROWICZ
668 820 008
ZGŁOSZENIA na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ


ZAPRASZA
 
ŚWIADCZENIODAWCÓW

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ


NA SPOTKANIE DOTYCZĄCE

 
AKTUALNYCH PROBLEMÓW

ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO LECZNICZYCH


6 marca 2019 roku

 
MIEJSCE DEBATY:

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE,

    GRUNWALDZKA 15, SALA KLUBOWA,
 
ROZPOCZĘCIE O GODZ. 10.00NA SPOTKANIE ZOSTALI ZAPROSZENI:

    PANI WOJEWODA EWA LENIART
    MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

STANISŁAW KRUCZEK

DYREKCJA NFZ

ŚWIADCZENIODAWCY

 

KONTAKT:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BOŻENA MAJCHROWICZ

668 820 008

PROSZĘ O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA NA ADRES MAILOWY

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzięki interpelacji Pani Poseł Anny Szmidt - Rodziewicz

otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia interpretację przepisów

w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Pragnę gorąco podziękować Pani Poseł za pomoc i zaangażowanie

w rozwiązywaniu problemów

świadczeniodawców Opieki Długoterminowej


 
ODPOWIEDŹ Z MINISTERSTWA ZDROWIA

 

------------------------------------------------------------------------------------------
 

 KONSULTANT WOJEWÓDZKI
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

ZAPRASZA

ŚWIADCZENIODAWCÓW
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

NA SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

21 STYCZNIA 2019 roku O GODZ. 13.00


w

PODKARPACKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W RZESZOWIE
UL. GRUNWALDZKA 15 (SALA KOLUMNOWA)
 
TEMATEM BEDĄ AKTUALNE PROBLEMY
W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ


NA SPOTKANIE ZOSTALI ZAPROSZENI:

-    PANI WOJEWODA EWA LENIART
-    MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
-    PARLAMENTARZYŚCI
-    DYREKCJA NFZ
-    PRZEWODNICZĄCE OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH


KONTAKT:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BOŻENA MAJCHROWICZ
668 820 008
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
ZAPRASZA NA SPOTKANIE ŚWIADCZENIODAWCÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 
W DNIU 3 LIPCA 2018 ROKU O GODZINIE 11.00

W PODKARPACKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W RZESZOWIE,
UL. GRUNWALDZKA 15, SALA KOLUMNOWA,
 
SPOTKANIE, NA KTÓRYM BĘDĄ PRZEDSTAWICIELE NFZ DOTYCZY NOWEGO ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ,
KTÓRE WCHODZI W ŻYCIE OD 01 lipca 2018 r.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

NASZA PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

PIELĘGNIARKI LIDERAMI ZMIAN
W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Organizatorzy:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle
Chorych i Niepełnosprawnych

26 kwiecień 2018 r.


Uniwersytet Rzeszowski - Aula (-) 101 Przyrodniczo – Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych
ul. Warzywna 1, 35-959 Rzeszów

UDZIAŁ W KONFERENCJI BEZPŁATNY
REJESTRACJA DO DNIA do 23.04.2018 r.
W OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie 17 77 88 483

PROGRAM KONFERENCJI

------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE ŚWIADCZENIODAWCÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

15 LISTOPADA 2017


MIEJSCE SPOTKANIA:
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE,
UL. GRUNWALDZKA 15, SALA KOLUMNOWA,
ROZPOCZĘCIE O GODZ. 10.00 ZAKOŃCZENIE 15.00

ZGŁOSZENIA DO 14.11.2017

NA ADRES MAILOWY Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
LUB TELEFONICZNIE
668 820 008

 

ZAPROSZENIE

PROGRAM

 

------------------------------------------------------------------------------------------

ZOSTAŁA WYCENIONA TARYFA AOTMiT DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

Treść obwieszczenia

------------------------------------------------------------------------------------------
 
KONSULTANT WOJEWÓDZKI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAPRASZA NA PILNE SPOTKANIE ŚWIADCZENIODAWCÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOTYCZĄCE
PRZYSZŁOŚCI PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
 
W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU O GODZINIE 11.00
W SALI WYKŁADOWEJ OŚRODKA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE UL. RYMANOWSKA 3
 
BARDZO PROSZĘ O POWAŻNE POTRAKTOWANIE SYTUACJI
------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,
w związku z ukazaniem się założeń do projektu ustawy o POZ bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią, jak również proszę o wnikliwą analizę. Uwagi proszę przesłać  na adres wskazany w piśmie przewodnim do 25 października 2016.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym na stronie AOTMiT zostały opublikowane nowe projekty taryf w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Powyższe podyktowane jest zleceniem Ministra Zdrowia w sprawie ponownego określenia taryfy świadczeń w ww. obszarach.

Materiały zostały opublikowane, celem przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych.

Na uwagi do przedmiotowych projektów czekamy  do dnia 19 czerwca 2016 roku.

Projekty taryf oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie:
http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=1142 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

NOWY PROJEKT KRYTERIUM OCENY OFERT - DO KOŃCA MAJA DO ZAOPINIOWANIA

PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

załącznik 1 załącznik 5 załącznik 6 załącznik 7 załącznik 8 załącznik 9 załącznik 10

załącznik 11 załącznik 12 załącznik 13 załącznik 14 załącznik 15 załącznik 16 załącznik 17

OIPiP Kryteria

Projekt rozporządzenia 1

Projekt rozporządzenia 2

Tabela kryteria

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat AOTMiT z dnia 28.04.2016

 

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 1126).
Narzędziem służącym sformułowaniu uwag do przepisów ww. rozporządzenia będzie dla Państwa arkusz Ankiety dostępny na stronie www.aotm.gov.pl w zakładce Aktualności (http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=1115)

Dodatkowo tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się innymi, niż wymienione w arkuszu, uwagami, zapraszamy do kontaktu pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr. telefonu 22/ 56 67 295.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 maja 2016 r.

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z wynikami konsultacji, w związku z pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które miały miejsce w 2015 r., dostępnymi na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/268664/katalog/268666#268666


źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokół ze spotkania w dniu 29 kwietnia 2016 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na temat zagrożeń w opiece długoterminowej

 

W dniu 29 kwietnia 2016r w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez dr n. o zdrowiu Bożenę Majchrowicz – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:


• Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
• Doradca Wojewody Anna Kotowicz
• Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Teresa Gwizdak
• mgr Józef Kwolek – Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
• Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Angelika Koprowicz
• Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Grażyna Wójcik
• Konsultant Wojewódzki d/s opieki paliatywnej Województwa Podkarpackiego Zenona Radwańska
• Przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału NFZ Dorota Kolano
• Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie Anita Drążek
• Przewodnicząca ORPiP w Krośnie Renata Michalska
• Dyrektor ds. Lecznictwa Centrum Medycznego w Łańcucie Natalia Stec
• Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Porozumienie Śląskie Grażyna Aksamit
• Prezes Ośrodka Kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych sp. z o.o. w Rzeszowie Joanna Przybek Mita
• Prezes Ośrodka Kształcenia Medres Irena Bieniek
oraz Przedstawiciele zakładów realizujących świadczenia z zakresu opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej na terenie Województwa Podkarpackiego.


Spotkanie rozpoczęła Pani Konsultant - dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz, która po przywitaniu zaproszonych gości, przedstawiła jego główny cel – dyskusję na temat aktualnych problemów i zagrożeń dotyczących opieki długoterminowej. Następnie głos zabrała Pani wojewoda Ewa Leniart, która podkreśliła, że kwestią niezwykle istotną jest potrzeba przywrócenia godności zawodów medycznych, ale też traktowanie pacjentów – którzy powinni być w centrum zainteresowania podmiotów medycznych – w taki sposób, by czuli się otoczeni opieką na najwyższym poziomie. Celem nadrzędnym powinny być nowe rozwiązania w sektorze opieki zdrowotnej i polityki społecznej, których efektem będzie zapewnienie świadczeń wszystkim potrzebującym.
Przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie Pani Dorota Kolano przedstawiła aktualny stan zabezpieczenia województwa podkarpackiego w świadczenia opieki długoterminowej, Podczas spotkania przedstawiono również zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji demograficznej województwa podkarpackiego (Angelika Koprowicz), środków finansowych przeznaczonych dla sektora opieki długoterminowej ze środków unijnych (Teresa Gwizdak) oraz norm zatrudnienia pielęgniarek w zakładach opiekuńczo-leczniczych (Natalia Stec) i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej (Dorota Liput).
Pani Konsultant - dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz zrelacjonowała spotkania w Agencji Oceny Technologii Medycznych, która zajmuje się aktualnie min wyceną świadczeń opieki długoterminowej – dotychczasowe wyniki są niezadowalające, czekamy na weryfikację i nową ofertę.
W dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali, że rolą opieki długoterminowej jest m.in. odciążenie szpitali, unikanie przedłużonej hospitalizacji i zapewnienie opieki medycznej osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym.

W przebiegu spotkania wyłonione zostały następujące zagrożenia w opiece długoterminowej:
1. Utrata płynności finansowej – niedoszacowanie wyceny świadczeń.
2. Spadek jakości usług pielęgniarskich.
3. Spadek dostępności do usług.
4. Brak partnerstwa z instytucjami szpitalnymi.
5. Wzrost kosztów leczenia szpitalnego.
6. Nieuczciwa konkurencja.

Przeciwwagą w/w zagrożeń może być wspólna polityka wszystkich świadczeniodawców z zakresu opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej na terenie Województwa Podkarpackiego, utworzenie Stowarzyszenia, które wytyczy wspólne cele, z których najważniejszym jest nasz klient – pacjent opieki długoterminowej.

 

Protokół z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Problemy osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych wyzwaniem dla opieki długoterminowej" zorganizowanej w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

 

W dniach 15-16.10.2015r w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła sie I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Problemy Osób Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych wyzwaniem dla opieki długoterminowej“, której pomysłodawczynią i głównym organizatorem była Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz. Współorganizatorem Konferencji był Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Uniwersytet Pedagogiczny im Iwana Franka w Drohobyczu i we Lwowie oraz Uniwersytet Medyczny im Daniła Halickiego we Lwowie.
Konferencję otworzyła Vice Marszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, witając wszystkich na gościnnej ziemi rzeszowskiej.
W konferencji wzięły udział znaczące osoby dla pielęgniarstwa min Prezes NRPiP dr Grażyna Rogala Pawelczyk, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dr Mariola Rybka, dr Dorota Kilańska oraz prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr Grażyna Wójcik.
Podczas dwóch dni obrad poruszano aktualne problemy z którymi spotykamy się na codzień w opiece długoterminowej stacjonarnej i domowej, prezentowano możliwości rozwoju zawodu pielęgniarki jako lidera w holistycznej opiece nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Wspólne rozważania dotyczyły również aktualnych aspektów nurtujących opiekę długoterminową, a prelegenci z całej Polski dzielili się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i porażkami w pracy dla ludzi i z ludźmi w różnych stadiach choroby przewlekłej. Zaprezentowane zostało najnowsze osiągnięcie firmy AssisTech z Gdańska: System C-Eye dający bardzo dobre efekty w Rehabilitacji Neurologicznej pacjentów w stanach apalicznych za pomocą kanału wzrokowego.
Wszystkie poruszane problemy nawiązywały do funtamentalnych podstaw pielęgniarstwa jako zawodu – szacunku dla pacjenta jako osoby ludzkiej, poszanowania Jego praw w sytuacji choroby przewlekłej czy niepełnosprawności.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad Konferencję uświetnił spektakl: „Na pokuszenie“ przygotowany przes aktorów Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA!

W DNIU 14.09.2015 ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE DOTYCZĄCE " WYCENY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ" Prowadzone ono było przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja ta rozpoczęła pracę nad wyceną świadczeń w opiece długoterminowej. Prace mają zakończyć się do końca 2015 roku. Do 17.09.2015 należy przesłać wypełnioną ankietę, aby móc współpracować z agencją. Wszystkie informacje na stronie www.aotmit.gov.pl

Do pobrania: część materiałów ze szkolenia

------------------------------------------------------------------------------------------
Protokół ze spotkania zorganizowanego w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie dnia 12 marca 2015r. przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Panią dr n. o zdrowiu Bożenę Majchrowicz ze świadczeniodawcami opieki długoterminowej.
 
W dniu 12 marca 2015 r. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Panią dr n. o zdrowiu Bożenę Majchrowicz, w którym uczestniczyli:
 
 1. Dyrektor Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewodzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz
 2. Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Teresa Gwizdak
 3. Przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału NFZ Dorota Kolano
 4. Konsultant Wojewódzki d/s pielęgniarstwa Ewa Zawilińska
 5. Konsultant Wojewódzki d/s opieki paliatywnej Województwa Podkarpackiego Małgorzata Kulas
 6. Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie Izabela Kowalska
 7. Przewodnicząca ORPiP w Przeworsku Eżbieta Lewandowska
 8. Dyrektor ds. Lecznictwa Centrum Medycznego w Łańcucie Natalia Stec
 9. Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Porozumienie Śląskie Grażyna Aksamit
 10. Doradca Prezydenta miasta Tarnobrzeg d/s Służby Zdrowia Barbara Zych
 11. Przedstawiciele zakładów realizujących świadczenia terenie Województwa Podkarpackiego z zakresu opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej
W imieniu Wojewody Podkarpackiego wszystkich przybyłych na spotkanie przywitał Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz. Następnie Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Pani dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz przywitała zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników.

Zgodnie z planem spotkania po krótkich wystąpieniach gości rozpoczęły się zaplanowane wykłady poruszające następujące tematy:
 
 1. Genetyczne aspekty długowieczności – dr hab. n. med. prof. UR Izabela Zawlik - Zakład Genetyki Laboratoryjnej Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydział Medyczny UR.
 2. Starzenie się układu odpornościowego - dr hab. n. med. prof. UR Jacek Tabarkiewicz – pełnomocnik JM Rektora UR ds. Utworzenia Przyrodniczo – Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.
 3. Jakość życia w wieku podeszłym- mgr Teresa Gwizdak – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
 4. Populacja 95+ - mgr Józef Kwolek – Kierownik Wojewodzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 5. Aktywizacja osób starszych w Województwie Podkarpackim w kontekście wsparcia administracji rządowej – mgr Agnieszka Lew – z-ca Kierownika Oddziału Nadzoru w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 6. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych – Damian Kołcz Pełnomocnik Wojewody do sprw Ochrony Informacji Niejawnych.

Następnie Pani dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz poprosiła o zabranie głosu Przedstawiciela Podkarpackiego Oddziału NFZ Panią Dorotę Kolano, która poinformowała zebranych o nadwykonaniach, przypomniała, że środki finansowe na rok 2015 są mniejsze niż w ubiegłym roku. Wszyscy, którzy decydują się na nadwykonania - robią to na własną odpowiedzialność. Świadczeniodawcy przybyli na spotkanie mogli zadawać pytania dotyczące realizacji świadczeń w stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej. Pani Natalia Stec przedstawiła problem przyjmowania pacjentów do Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w trybie pilnym. Pani Irena Bieniek zgłosiła problem kolejek oczekujących w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej – czy niewykazywanie kolejek będzie skutkowało w przyszłości zmniejszeniem kontraktów.
Na zakończenie spotkania Pani Konsultant podziękowała wszystkim za przybycie, poinformowała o utworzeniu Zespołu do spraw ujednolicenia dokumentacji w stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej, któremu przewodniczyć będzie Pani Natalia Stec oraz zaprosiła do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji na temat Problemów w Stacjonarnej i Domowej Opiece Długoterminowej, która odbędzie się w dniach 11-12.06.2015 r w Rzeszowie.
 
 
Protokół sporządziła
Dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska

------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO WYPEŁNIENIA ANKIETY (ANKIETA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW)

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu określenie zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe pielęgniarek opieki długoterminowej w województwie podkarpackim oraz wyłonienie najczęstszych problemów z jakimi spotykamy się podczas realizacji świadczeń w powyższym zakresie. Z góry dziękuję za udzielnie rzetelnych odpowiedzi

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych
dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz

Link do ankiety: ANKIETA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokół ze spotkania zorganizowanego w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie dnia 12 stycznia 2015r. przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Panią dr n. o zdrowiu Bożenę Majchrowicz ze świadczeniodawcami opieki długoterminowej.

W dniu 12 stycznia 2015r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Panią dr n. o zdrowiu Bożenę Majchrowicz, w którym uczestniczyli:

 1. Dyrektor Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewodzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz
 2. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał – Wolan
 3. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Joanna Walankiewicz
 4. Przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału NFZ Pani Dorota Kolano oraz Rafał Ślisz
 5. Konsultant Wojewódzki d/s opieki paliatywnej Woewództwa Podkarpackiego Zenona Radwańska
 6. Przedstawiciele zakładów realizujących świadczenia terenie Województwa Podkarpackiego z zakresu opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej

Wszystkich przybyłych w imieniu Wojewody Podkarpackiego przywitał Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz, przedstawił Konsultanta Wojewódzkiego ds. Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Pani dr n. o zdrowiu Bożenę Majchrowicz oraz przedstawił problemy związane ze starzeniem się mieszkańców naszego województwa. Pani Konsultant po przywitaniu zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników przedstawiła plan spotkania oraz przekazała informacje organizacyjne.

Pierwszym punktem spotkania było wystąpienie Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marka Cierpiał –Wolan, który przedstawił prezentację na temat “Aktualnego stanu demograficznego województwa podkarpackiego”, z którego wynikały zasadnicze kwestie mające wpływ na opiekę długoterminową:

 1. Wzrasta wiek przeciętnego, dalszego trwania życia.
 2. Wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
 3. Wzrasta liczba zachorowań wśród ludności.
 4. Niewystarczająca liczba wykwalifikowanej kadry medycznej w Polsce.

Pani Dorota Kolano z Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła stan zakontraktowanych świadczeń w zakresie Opieki Długoterminowej na obszarze Województwa Podkarpackiego i w kraju oraz nakłady finansowe na świadczenia realizowane w warunkach domowych i stacjonarnych. Podkreśliła brak kontraktowania oddziałów psychogeriatrycznych, oddziałów geriatrycznych czy specjalistycznych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych. Całość opieki nad tą grupą pacjentów przejęła Opieka Długoterminowa, na którą nadal istnieje bardzo duże zapotrzebowanie.

Po wystąpieniu Pani Natalii Stec, Zastępcy Dyrektora d/s Medycznych Centrum Medycznego w Łańcucie, która przedstawiła problemy w stacjonarnej opiece długoterminowej na przykładzie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Handzlówce głos zabrał przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie Pan Rafał Ślisz, który wraz z Panią Dorotą Kolano odpowiadał na pytania dotyczące kolejek oczekujących oraz problemów z jakimi spotykamy się w trakcie udzielania świadczeń w Opiece Długoterminowej i Paliatywno Hospicyjnej.

Podczas spotkania uczestnicy wypełniali ankietę dotyczącą zapotrzebowania na kształcenie wśród pielęgniarek opieki długoterminowej oraz propozycji tematów na kolejne spotkania świadczeniodawców z Konsultantem Wojewódzkim.

Po zakończeniu dyskusji Pani Konsultant podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu, zaprosiła na kolejne, które odbędzie się 12.03.2015r.

 

Protokół sporządziła

Dr n. społ. Katarzyna Tomaszewska