dr nauk o zdrowiu Bożena Majchrowicz

Stan cywilny: Mężatka, córka Anna

 • Narodowość: Polska
 • Wiek: 47
 • Miejsce urodzenia: Jarosław

Praca z ludźmi  chorymi (i dla ludzi) jest  najważniejsza w mojej działalności zawodowej. Szczególne miejsce poświęcam w niej  problemom osób niepełnosprawnych I przewlekle chorych.

Wykształcenie:

 • 2015 – ukończenie studiów podyplomowych; Badania Kliniczne – Metodologia, Organizacja i Zarządzanie – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplom. UJ
 • 2014 uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • 2014 uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 • 2013 Kurs specjalistyczny Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
 • 06.2012 Obrona Rozprawy Doktorskiej Uniwersytet Rzeszowski   Wydział Medyczny - Analiza akceptacji transplantacji narządów i tkanek wśród mieszkańców województwa podkarpackiego” – tytuł Doktora Nauk o Zdrowiu
 • 2011-2012 Studia Podyplomowe „Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej” Instytut Zdrowia Publicznego – Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
 • 2012 Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej”
 • 2008 - 2009 Kurs specjalistyczny „Leczenia ran dla pielęgniarek”
 • 2008 Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej dla Pielęgniarek”
 • 2007-2010 Kurs doktorancki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2005 -2007 Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu - tytuł magistra pielęgniarstwa
 • 2002 -2005 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut Pielęgniarstwa – tytuł licencjata pielęgniarstwa
 • 1998 Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne”
 • 1983 – 1988 Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Przemyślu

Doświadczenie zawodowe:

 • Praca dydaktyczna UR Rzeszów Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 • Od 2010 do chwili obecnej współwłaściciel NZOZ „ALTRA” – świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej
 • Od 2008 do chwili obecnej współwłaściciel i dyrektor NZOZ „WSPARCIE” - świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej
 • Od 1988 do 2015 Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Blok Operacyjny, pielęgniarka instrumentariuszka
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – wiceprzewodnicząca Zarządu PTP oddział w Rzeszowie
 • Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku
 • Prezes Stowarzyszenia „Tradycja i Rozwój” w Świebodnej
 • Obsługa komputera (Word, Excel, Access, Power Point)
 • Prawo jazdy kat. B – od 1989 (ciągła praktyka)

Zainteresowania:

 • Opieka paliatywna, hospicyjna, długoterminowa, geriatyczna
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne, operacyjne, chirurgiczne, leczenie ran, badania fizykalne w pielęgniarstwie
 • Organizacja i zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Filozofia, psychologia, etyka, socjologia, antropologia, historia medycyny
 • Teatr, literatura