Stanowiska konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa

 

66 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 22 lipca 2014 roku

65 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie wykonywania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej, na pisemne zlecenie lekarza autohemoterapii

64 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie płukania ucha przez pielęgniarki

63 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie usuwania przez pielęgniarkę kleszczy

62 Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do uzupełniania druku skierowania lekarskiego na badania diagnostyczne lub konsultacje o dane pacjenta albo druku obejmującego zlecenia lekarskie, które następnie podpisuje lekarz oraz kompetencji pielęgniarki do przepisanie zleceń lekarskich z wersji papierowej do systemu komputerowego

61 Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do wykonywania zabiegów z medycyny i dermatologii estetycznej, w tym iniekcji podskórnej z kwasu hialuronowego – wypełniaczy zmarszczek i bruzd

60 Opinia konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki pracującej w poradni hemodynamicznej do obsługi pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

59 Opinia konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie asystowania pielęgniarki bez ukończonego kursu specjalistycznego przy zabiegach endoskopowych

58 Opinia konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę szczepionek dla dzieci, z którymi do punktu szczepień zgłaszają się rodzice

57 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położną w oddziałach szpitalnych

56 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie przekazywania raportów pielęgniarskich w formie ustnej

55 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie wykonywania przez pielęgniarkę wodnej kąpieli kończyn dolnych i górnych w wirówce, jacuzzi, kąpieli solankowych, kąpieli perełkowych w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych

54 Opinia na temat samodzielnego wykonywania badania fizykalnego w praktyce pielęgniarki/położnej

53 Informacja Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie opieki nad pacjentem hospitalizowanym

52 Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa dla dobrej praktyki pielęgniarskiej Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent, Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych Projekt bezpiecznej praktyki medycznej - Profilaktyk ryzyka upadku, Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych Projekt bezpiecznej praktyki medycznej

51 Opinia w sprawie zasadności pielęgniarskich raportów pisemnych i ustnych w lecznictwie stacjonarnym

50 Opinia w sprawie obliczania czasu pracy pielęgniarek i położnych za okres przekazywania raportów pielęgniarskich bezpośrednio po zakończonym dyżurze

49 Odpowiedzi Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki na pytania

48 Opinia Konsultanta Krajowego W dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne.

47 Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych

46 STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO - Sporządzanie leków cytostatycznych w myśl Prawa Farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 roku Dziennik Ustaw Nr 126 poz. 1381 jest usługą farmaceutyczną i powinna być wykonana przez farmaceutów.

45 Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 4. X. 2013 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym.

44 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie usuwania kleszczy przez pielęgniarki

43 Zalecenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami

42 Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

41 Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej.

40 Opinia w sprawie wykonywania KTG przez położną

39 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa sprawie podawania przez pielęgniarkę autoszczepionki

38 Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarki środków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie

37 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych

36 Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej

35 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położna w oddziałach szpitalnych

34 Stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące świadczeń wykonywanych przez położne w ramach organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

33 Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie wzajemnej współpracy pielęgniarki poz i opieki długoterminowej domowej

32 Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dotycząca podawania leków droga doustną osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych przez szpital psychiatryczny

31 Opinia w sprawie wykonywania badania ultrasonograficznego przez położną

30Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

29 Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

28 Opinia W sprawie realizacji zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

27 Opinia w sprawie realizacji świadczeń medycznych przez położną w opiece długoterminowej

26 Opinia w sprawie pobierania materiałów do badań bakteriologicznych

25 Opinia w sprawie kwalifikacji oraz kompetencji położnej w zakresie wykonywania dializ

24 Opinia w sprawie zatrudnienia położnej w Szpitalu Rehabilitacyjnym

23 Opinia w sprawie niezbędnych warunków pielęgnowania osób niesamodzielnych w zakresie poruszania się na podstawie art.10 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 419)

22 Opinia w sprawie wykonywania KTG przez położną w poradni położniczo-ginekologicznej

21 Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci.

20 Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie roli konsultantów krajowych w systemie ochrony zdrowia

19 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - czy niewidomy może być opiekunem

18 Stanowisko w sprawie poprawy jakości opieki nad kobietą, rodziną, sprawowaną przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

17 Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych projekt bezpiecznej praktyki medycznej

16 Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego

15 Stanowisko w sprawie wykonywania zawodu przez położne zatrudnione na stanowiskach pielęgniarek

14 Opinia dotycząca wykonywania ekg w warunkach lecznictwa stacjonarnego

13 Opinia w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych z dnia 28.04.2008 r.

12 Opinia w sprawie podawania Debecyliny dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych

11 Opinia w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci z dnia 28.04.2008 r.

10 Opinia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie zakładania opatrunków gipsowych

9 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie możliwości rozszerzania przez dyrektorów zatrudniających pielęgniarki i położne zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodowe z dnia 27.03.2008 r.

8 Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym

7 Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki

6 Opinia w sprawie zastosowania metody pobierania krwi u dzieci w oddziałach/szpitalach pediatrycznych

5 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

4 Zalecenia konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

3 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa skierowane do konsultantów wojewódzkich w dz. pielęgniarstwa oraz kadry zarządzającej w pielęgniarstwie (w lecznictwie stacjonarnym) z dnia 14.05.2007r.

2 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie

1 Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa, Konsultanta Krajowego w dz. Opieki Długoterminowej w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów z dnia 11.10.2004 r.